Szukaj w mieście
Najpopularniejsze kierunki na uczelni z tej strony
Wyższa Szkoła Techniki i Przedsiębiorczości » Wyższa Szkoła Techniki i Przedsiębiorczości » Budownictwo

87-800 Włocławek, Kujawsko-pomorskie
ul. Łęgska 20, Zobacz na mapie
Tel: (54) 414-80-43
Fax: (54) 414-00-04
WWW: http://www.wstip.pl
Email: dziekanat@wstip.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Budownictwo Budownictwo - Inżynierskie stacjonarne Budownictwo - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne

Specjalności


Budownictwo - Specjalności

  • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
  • Drogi, ulice, lotniska
  • Technologia i organizacja budownictwa

Informacje o kierunku


Studia inżynierskie na kierunku budownictwo zapewnią wykształcenie specjalistów, którzy w oparciu o nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, uzyskają wystarczające podstawy do pracy w zakresie projektowania obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, a zwłaszcza realizacji obiektów budowlanych, z zastosowaniem nowoczesnej techniki komputerowej.

Absolwent może ubiegać się o uprawnienia budowlane zgodnie z aktualnymi uregulowaniami Prawa Budowlanego. Może też podejmować uzupełniające studia magisterskie (II stopnia) na kierunku budownictwo.


Studia I stopnia (inżynierskie) na kierunku budownictwo zapewniają zdobycie wiedzy z zakresu:
• wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i transportowego,
• projektowania podstawowych elementów budowlanych,
• technologii i organizacji budownictwa,
• technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej o aspektach wykonawczych.

Po ukończeniu studiów absolwenci są przygotowani do:
• wykonywania różnych typów obiektów budowlanych oraz współautorstwa w projektowaniu prostych obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych,
• kierowania budową obiektów budowlanych,
• nadzoru wykonawstwa budowlanego.

Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci kierunku budownictwo są przygotowani do pracy w:
• przedsiębiorstwach wykonawczych,
• nadzorze budowlanym,
• wytwórniach betonu i elementów budowlanych,
• przemyśle materiałów budowlanych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej, związanych z budownictwem.